Ingeborg Herckenrath

Een eigentijdse kunstenares met een grafische achtergrond.

 

Ingeborg gebruikt heldere kleuren met een eigen schildertechniek waarmee ze artistieke kunstwerken maakt. Hierin staan esthetiek en schoonheid centraal. Naast de penselen, gebruikt ze ook andere gereedschappen en materialen om de verf te verwerken. De verrijking van kleuren zijn niet gelimiteerd door de beperking van de vormen. Hierdoor ontstaat een sterk visueel dynamisch beeld. 

 

Artist Statement

Ik heb een grote passie voor kleur, design en artistieke ontwerpen. Al op jonge leeftijd had ik de drang om mij creatief te uiten. Graag werk ik intuïtief en houd ervan om te experimenteren. Wel maak ik eerst een plan en compositie, daarna laat ik de verf zijn gang gaan. Ieder werk krijgt daardoor een unieke uitvoering van techniek, maar altijd in harmonie met wat het uit moet uitstralen. In combinatie met mijn voorbereidende werk geeft dit dus spontaniteit aan de ene kant en nauwkeurigheid aan de andere kant. In mijn grote portretten laat ik herkenbare lijnen weg zodat er alleen kleur en vorm overblijft. Hierdoor ontstaan er grote abstracte delen. Als geheel zoek ik naar positieve emotie en energie die mij raakt. Het grote formaat van mijn schilderijen (soms wel tot 2x2 meter) zorgt voor een sterke zeggingskracht in de ruimtes waar ze hangen.

 

Reizen, mensen, natuur en andere culturen inspireren mij. Dit neem ik ook mee in mijn abstracte werken. Afwisseling van mens en natuur geven mij dagelijks inspiratie en drive om dit vorm te geven in mijn atelier.

Ideeën blijven borrelen in mijn hoofd en ik heb constant de behoefte om deze uit te werken.

 

Het prestigieuze Saatchi-Art (USA) heeft Ingeborg gefeatured als “Artist To Watch” en haar werk op de voorpagina geplaatst. Ze wordt succesvol vertegenwoordigd door galeries in binnen- en buitenland. Haar schilderijen zijn in bezit van collectors in o.a. USA, Australia, Frankrijk, Noorwegen, Duitsland, UK, Zwitserland, Italie, België en Nederland.


Ingeborg Herckenrath, Dutch artist

A contemporary artist with a graphic background.

 

Ingeborg uses clear colors of paint with her own painting technique with which she makes artistic works of art. Aesthetics and beauty are central here. In addition to the brushes, she also uses other tools and materials to process the paint. The enrichment of colors are not limited by the areas of the forms. This creates a strong visual dynamic image.

 

Artist Statement

I have a great passion for color, design and artistic designs. Already at young age I had the urge to express myself creatively. I like to work intuitively and I like to experiment. First, I make a plan and composition, then I let the paint take its course. Each work therefore receives a unique implementation of technology, but always in harmony with what it must radiate. In combination with my preparatory work, this gives spontaneity on the one hand and accuracy on the other. In my large portraits I leave out recognizable lines so that only color and shape remains. This creates large abstract parts. As a whole I look for positive emotion and energy that touches me. The large size of my paintings (up to 200x200cm) provides a strong expressiveness in the spaces where they hang.

 

Traveling, people, nature and other cultures inspire me. I also include this in my abstract works. Variety of people and nature give me daily inspiration and drive to shape this in my studio.

Ideas keep bubbling in my head and I constantly feel the need to develop them.

 

The prestigious Saatchi-Art (USA) has featured Ingeborg as "Artist To Watch" and put her work on the front page. She is successfully represented by galleries in the Netherlands and abroad. Her paintings are in the possession of collectors in the USA, Australia, France, Norway, UK, Italy, Belgium and the Netherlands.