Ingeborg Herckenrath

 

Het is de combinatie van controle en expressie waar Ingeborg constant mee speelt. 

Door het gebruik van diverse schildermaterialen zoals pasta, zand, bloemen en papier krijgt het werk diepte en structuur. Naast penselen gebruikt ze ook andere gereedschappen om de verf te verwerken. Vaak staat in haar werk esthetiek en schoonheid van mens en natuur centraal, dit kan een gevoelige gezichtsuitdrukking of natuurlijk tafereel zijn. Haar schilderijen kenmerken zich door gebruik van heldere kleuren. Verder zorgt haar “drips & stripes” techniek voor een sterk dynamisch beeld van het geheel.

 

Artist Statement:

Ik heb een grote passie voor kleur, design en artistieke ontwerpen. Voorafgaand aan elk kunstwerk maak ik een plan en compositie, daarna werk ik graag intuitief en houd ervan om te experimenteren door kleur en vorm los te laten. Ieder werk wordt daardoor uniek, maar is altijd in harmonie met wat het moet uitstralen.

Reizen, mensen, natuur en andere culturen inspireren mij. Maar ook een random moment of een ontluikende bloem in mijn tuin kan mij raken. Dit neem ik ook mee in mijn abstracte werken. Elke dag ontstaan er nieuwe ideeen en inzichten in mijn hoofd waarbij ik continue drang heb om deze uit te werken.

 

Ingeborg wordt vertegenwoordigd door een aantal Galerieen in binnen- en buitenland. Haar schilderijen zijn in bezit van collectors in oa. USA, Engeland, Australie, Frankrijk, Duitsland, UK, Zwitserland, Italie, Noorwegen, Belgie en Nederland.


EN

 

It is the combination of control and expression where Ingeborg’s constantly playing with.

The use of various painting materials such as paste, sand, flowers and paper gives the work depth and structure. In addition to brushes, she also uses other tools to process the paint. Aesthetics and beauty of mankind and nature are often central in her work, this can be a sensitive facial expression or natural scene. Her paintings are characterized by the use of bright colors. Furthermore, her “drips & stripes” technique provides a strong dynamic image of the whole.

 

Artist Statement:

I have a great passion for color, design and artistic designs. Before each work of art I make a plan and composition, after that I like to work intuitively and I like to experiment by letting go of color and form. This makes each work unique, but always in harmony with what it should radiate.

Travelling, people, nature and other cultures inspire me. But a random moment or a budding flower in my garden can also touch me. I also include this in my abstract works. Every day new ideas and insights arise in my head and I have a constant drive to work them out.

 

Ingeborg is represented by a number of galleries in The Netherlands and abroad. Her paintings are in the possession of collectors in f.e. USA, England, Australia, France, Germany, UK, Switzerland, Italy, Norway, Belgium and the Netherlands.